Pendalaman Kurikulum Merdeka dengan HOTS

Mempelajari kursus lebih terarah dengan mengikuti alur pembelajaran yang telah Kami sediakan untuk Anda

Langkah 1

Dasar Pengajaran HOTS


Langkah 2

Bonus Bacaan Tentang HOTS


Sertifikat Penyelesaian

Selesaikan seluruh rangkaian pembelajaran untuk mendapatkan sertifikat.

Guru Inovatif

Jam operasional Customer Service

06.00 - 18.00 WIB

Kursus Webinar